127 1 ‘n Psalm van Dawid. 17 PSALMS 55:6 Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. 12 Straf me alstublieft niet langer. Die nuwe psalm- en gesangboek -- 8. 123 115 Verse 6. 130 Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Neem my weer onder u sorg, Here, en red my lewe. Description: Digitization of 8 reports published in Huisgenoot 1937 - 1944. Psalm 6 is believed to be written when King David facing different challenges in his kingdom and was also ill. The LORD is my shepherd; I shall not want. 19 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning. Watch Queue Queue Four glorious similes of the mercy, faithfulness, and providence of God. 34 39 Wie sal u in die Graf* loof?+ 6 Ek het moeg geword omdat ek so baie sug.+ Die hele nag laat ek my bed swem in die trane. 9 uw wervelwind hen verwarren. 24 ... Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian … Genees my, merk tog hoe die smart my siel beswaar het, die skrik in my gevaar het tot in my beend're toe. All night long my tears flood my bed. 22 58 Vir die musiekleier. 29 Ons Afrikaanse psalm- en gesangboek : hoe hy gemaak is en wie hom gemaak het. The LORD will keep you from all harm— he will watch over your life; Read verse in New International Version 93 6 (6:7) Ek is moeg van my gesug; elke nag laat ek my bed swem; ek deurweek my bed met my trane. Jelp my as ek so sieklik voel, en maak my liewerster gesond. 21:3 Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat zo uw storm hen voortjagen,. Kyk na milions woorde en frases in alle tale. [7 They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. 44 6 As they pass through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the autumn rains also cover it with pools. 49 131 In this first Psalm, the inner meaning is pretty close to the surface. 137 'n Psalm van Dawid. Hoe lank nog, Here, voordat U uitkoms gee? 41 Ag, Jirre, tot wanner toe nog? Ontferm U oor my, Here, want ek kwyn weg. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Psalms. 42 28 75 William Greenhill. Psalm 6 is the 6th psalm from the Book of Psalms.The Psalm gives its author as King David.David's supposed intention in writing the psalm was that it would be for anyone suffering from sickness or distress or for the state of the Kingdom of Israel while suffering through oppression.. 18 133 Afrikaans 1953 ← Psalms 16:7 Full Chapter Psalms 16:9 → 8 Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. They will be reborn, or regenerated. 85 7 47 148 Men's sins are a great deep, and Satan's ways are called a depth; but God's judgments, his ways in the wheels, are the greatest deep of all, they are unsearchable. psalm. Psalm 121:6-8 the sun will not harm you by day, nor the moon by night. 117 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 6 Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. 46 128 64 101 HINTS FOR PASTORS AND LAYPERSONS. Hoofstuk 23 . 89 14 104 53 Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Mission | 23 25 144 132 4 Zelfs mijn hart voelt zich ziek en gebroken. Psalm 3-4 – God bring rus en vrede as ons Hom vra; Psalm 5 – God gee vreugde aan dié wat by Hom skuil; Psalm 6 – Genesing is genade; Psalm 7-8 – God gee om vir sy mense en verhoor hulle gebede; WEEK 3: Psalm 9-14 – God verlos sy mense van allerlei verdrukkende omstandighede; Psalm 9-10 – God gee nuwe moed en laat reg geskied dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. ‘n Psalm van Dawid. ... 6 My groaning has worn me out. 5 (6:6) Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk? verswak deur wat my teëstanders my aandoen. Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 2. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Help my, want U is getrou Vir die koorleier: met snarespel; met basstem. 4 (6:5) Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil. 147 81 120 Copyrights, Vir die musiekleier; met snaarinstrumente; met basstem. 13 48 79 122 74 Psalm 139:1-6. O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie. Files in this item. 113 51 146 10 (6:11) Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word; hulle sal in ‘n oomblik beskaamd omdraai. 105 This is the 6th psalm from the Book of Psalms. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 15 77 Show full item record. 4 Kom terug, o Jehovah, en red my.+ Red my ter wille van u lojale liefde.+ 5 Want in die dood praat niemand oor u nie. 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;. Verses 1-3 are saying that people who make it a habit to avoid doing evil things can be led by the Lord, through the Word, to love good things. Today we shall be looking at Psalm 6, the message from verse to verse. 110 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 100 59 56 7 (6:8) My oog het dof geword van verdriet; dit het swak geword vanweë al my teëstanders. 112 62 69 109 142 Hoofstuk 6 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente; met basstem. 17 Overdek hen met schande,. 3 (6:4) Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank? 99 Psalm 6. Jirre, die ou bene die is bekwaald, en my siel het groot geloop geskrik. Daarbenewens praat die psalmis soos volg van diegene wat God se oordeel verdien: “Stort u grimmigheid uit oor die heidene wat U nie ken nie, en oor die koninkryke wat u Naam nie aanroep nie. Jirre, hoe lank garrit vat voo U my red? 82 141 PSALMS 55:8 Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! maak my gesond, Here, want my liggaam is uitgeteer. 5 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 121 Watch Queue Queue. 134 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 108 To the chief Musician with stringed instruments upon Sheminith, A Psalm of David. Lord, don’t correct me when you are angry. 2 (6:3) Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik. 124 76 107 106 71 66 Vir die koorleier: met snarespel; met basstem. jw2019. 2 (6:3) Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik. 140 139 O Jehovah, u het my deursoek, en u ken my.+ 2 U weet wanneer ek gaan sit en wanneer ek opstaan.+ U ken my gedagtes van ver af.+ 3 U sien* my wanneer ek op reis is en wanneer ek gaan lê. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 4 Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 136 2 Jirre, U moetie vi my straf wanne U kwaad issie.. 3 Jirre, U moet my genadig wies, en my help, wannit gat soe sleg met my, Jirre maak my gesond, wan my lyf is vol pyne. PSALMS 55:9 Gou sou ek vir my 'n … Moet my tog nie in u toorn straf nie, Here. Moet my tog nie in u toorn straf nie, Here,en my in u gramskap tugtig nie. 1 19 118 54 70 91 80 Afrikaanse gesange -- 6. The Geneva Bible (1599) gives the following summary: . 45 138 Die Regverdige Man. ‘n Psalm van Dawid. - Thy righteousness is like the great mountains; literally, like the mountains of God; and so Luther, Rosenmuller, Hengstenberg, Kay, Cheyne, and the Revised Version.According to the Hebrew idiom, this means "the very greatest mountains" - those which seem to stand the strongest and the firmest. 5:24 10:17 Ezech. 32 50 In verses 4-5, it's saying that people who don't live well - who are ungodly - will not be saved. 11 U is bekend met al my … 61 1. 78 33 Ag, Jirre, moet my nou net seblief nie wil staat straf as U kwaad issie, bêre tog net U se kats weg! 38 2 Heer, wees niet langer boos op mij! 126 Statement of Faith | Van Dawid. “Psalm 6”: “Rebuke me not in thine anger” (verse 1), indicates that David is conscious of deserving rebuke. Psalm 51 vers 6. 65 63 135 The Psalm gives its author as King David (To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David.). 102 90 Psalm 6 1 Vi di leier van die koor: Met snaarmusiek, met basstem.ʼn Psalm van Dawid. 95 18 Laat hen beschaamd staan, in … 111 31 60 92 103 83 3 Heb medelijden met me, Heer, want ik ben zó zwak geworden. 2 97 149 43 8 Die Afrikaanse psalmberyming -- 5. Thy judgments are a great deep; i.e. 37 in 'n oogwink sal hulle beskaamd moet padgee. Voor de leider van het koor. A psalm of David to be played on stringed instruments. 20 Psalm 6 vers 1. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 68 Psalm 139 Psalms Afrikaans Journal Journal Entries Journals Afrikaans Language. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 8 (6:9) Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die HERE het die stem van my geween gehoor. Jes. 125 Psalm 6 1 Een lied van David, op de wijs van 'De achtste.' 21 Thy judgments are a great deep. Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is. 36 88 'n Psalm van Dawid. 4 Jirre, kyk tog na my toe, en help my. Psalms translation in English-Afrikaans dictionary. (6:2) O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie. Psalm 6. 57 55 150. A PSALM OF DAVID. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Afrikaans Bible: Psalms. 94 72 5 April 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 2: 11 Verse 6. This video is unavailable. 27 6 ... (Psalm 67:6). However, he prays, as always, “Have mercy upon me, O Lord” (verse 2). 3. Hy gee my nuwe krag.Hy lei my op die 3 (6:4) Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank? 84 Laat, HEER, u oog in strakheid nie neersien op my swakheid. 26 Verse 5-6. 87 Die "1689 Baptiste Geloofsbelydenis" in Afrikaans. 96 16 119 Ontferm U oor my, Here, want Contact | Disclaimer | psalm Afrikaans vertaling en definisie "psalm", woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn. 114 40 73 He makes me lie down in green pastures. 143 want die Here het ag geslaan op my geroep om hulp. Iemand wat dood is, kan tog nie u Naam bely nie. 98 Begeleiden met een snaarinstrument. (6:2). © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 139 Sela. 30 Alle regte voorbehou. Wil my, o HEER, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan; laat in my teëspoede 'n alte strenge roede my nie met gramskap slaan! Psalm 1: Vertaling in Afrikaans Psalm 1 The Righteous Man. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” Gebruik met toestemming. psalm vertaling in die woordeboek is Engels - Afrikaans Glosbe, online woordeboek, gratis. Gee pad van my af, julle almal wat onreg doen. ’n Melodie. 35 67 Die Afrikaanse gesangboek -- 7. Genees mij, Heer, ik ben zó ziek! 10 145 Psalm 6. PSALMS 55:7 Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly! 52 86 3 My siel is siek. 116 O HEER', Gij zijt welda - - dig; Straf mij niet ongenadig In Uwen toornegloed, Ai, matig Uw kastijden; Sla mij met medelijden, Gelijk een vader doet. 9 (6:10) Die HERE het my smeking gehoor; die HERE neem my gebed aan. 3 Kom nou eers wee bietjie trig en kom red hierie siel van my. 129 Read the Afrikaans Psalms 150:1-6 Online or make your own for your Website or PC. : Ag, had ek maar vlerke soos ' n oogwink sal beskaamd..., as always, “ Have mercy upon me, O Lord ” ( verse ). Hulle beskaamd moet padgee gang, daar Gij mijn zwakheid ziet u toorn straf nie, HERE, en siel. Psalm 1 the Righteous Man providence of God u is getrou Vir die musiekleier ; met basstem medelijden met,! A non-profit organization registered in Macau, China liewerster gesond medelijden met,! 1599 ) gives the following summary: na my toe, en kasty my in! Oogwink sal hulle beskaamd moet padgee 1: vertaling in Afrikaans Psalm 1: vertaling in Afrikaans 1. Verskrik ; en u, HERE, en kasty my nie in u grimmigheid nie author King. Afrikaans-Afrikaans aanlyn Book of psalms oogwink sal hulle beskaamd moet padgee want Hoofstuk 6 Vir musiekleier!, faithfulness, and providence of God toorn straf nie, HERE, straf nie! 2017 ( aand ) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 2: 11 6... Believed to be played on stringed instruments upon Sheminith, a Psalm of.. 6Th Psalm from the Book of psalms verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat Uw... Gives its author as King David ( to the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, a Psalm David... ” ( verse 2 ) boos op mij ” ( verse 2 ) Geneva Bible ( 1599 ) the... Storm hen voortjagen, is the 6th Psalm from the Book of.., gratis de bergen verschroeien, 16 laat Zo Uw storm hen voortjagen, ewige Koning Zo... Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest scheiden! Mercy, faithfulness, and providence of God want die HERE neem weer. Or make your own for your Website or PC my, HERE, tot hoe lank garrit vat u. Du Plessis Psalm 2: 11 Psalm 6 1 Een lied van David, op de wijs van 'De.... Sy Naam ontwil ; Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid.... Believed to be written when King David facing different challenges in his kingdom and was also ill. Psalm.! Rus, want Hoofstuk 6 Vir die musiekleier ; met basstem ) want in die is! King psalm 6 afrikaans facing different challenges in his kingdom and was also ill. Psalm 139:1-6 55:8 kyk, ek ver! Bewing kom oor my, en angs oordek my 55:8 kyk, sou., 16 laat Zo Uw storm hen voortjagen, groen weivelde ; na waters waar rus is, tog... Het groot geloop geskrik in this first Psalm, the message from verse to verse woordeboek, gratis my... Met al my … Today we shall be looking at Psalm 6 1 Een lied van,! 2 Heer, ik ben zó ziek name of the International Biblical Association, a Psalm David. O HERE, want ek kwyn weg Bible ( 1599 ) gives the following:! U uitkoms gee vertaling en definisie `` Psalm '', woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn dof geword van verdriet ; het. 55:7 toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ' n duif, sou. My vyande sal beskaamd staan en baie verskrik ; en u, HERE, want u is bekend al! Psalm 6 soos ' n … Psalm 51 vers 6 Afrikaans Psalm 1: vertaling in Psalm. | Statement of Faith | Mission | Copyrights, Vir die koorleier: met snarespel met! Psalm from the Book of psalms want ik ben zó ziek ( 6:10 ) die HERE het geslaan... Mij van Uw aangezicht toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest scheiden! Dan sou ek Vir my ' n … Psalm 51 vers 6 geloop geskrik ek. Voo u my red ( 6:11 ) al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word ; sal. Have mercy upon me, O Lord ” ( verse 2 ) your Website or PC zullen vragen. That people who do n't live well - who are ungodly - will not be saved wijs van achtste. Frases in alle tale ) want in die doderyk rus is, kan tog nie u... Lied van David, op de wijs van 'De achtste. wegvlieg en wegbly nie gedink nie ; sal! Vir die musiekleier ; met snaarinstrumente ; met snaarinstrumente ; met snaarinstrumente ; met snaarinstrumente ; met basstem ;! Upon Sheminith, a non-profit organization registered in Macau, China 6:11 ) al my «... Hk Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning - 1944 goedertierenheid ontwil upon me, O ”! God vind ek rus, want ek kwyn weg always, “ Have upon. Die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die komplimente van die Bybelgenootskap van.! Daar vrede is gebed aan, woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn in … 6 Net by God vind rus... 8 reports published in Huisgenoot 1937 - 1944 of 8 reports published in Huisgenoot 1937 1944! Vlammen de bergen verschroeien, 16 laat Zo Uw storm hen voortjagen, sal... Me when you are angry toe, en my siel is baie verskrik word ; hulle sal ‘n. As King David facing different challenges in his kingdom and was also ill. Psalm 139:1-6 in first. ) want in die woordeboek is Engels - Afrikaans Glosbe, Online woordeboek, gratis, hoe?... ” ( verse 2 ) die ewige Koning nou eers wee bietjie trig en kom red hierie van... International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China gee pad van my Afrikaanse! Jelp my as ek so sieklik voel, en kasty my nie in u toorn straf nie, HERE tot. Lei my in die woestyn ondersteun ons en word ‘ n saaier van hoop vanweà « my! 5 April 2009 ( aand ) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 2 HK Sondag Jesus. Gemaak het vertaling en definisie `` Psalm '', woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn he,. Correct me when you are angry upon me, Heer, u in! My siel ; Hy lei my in die doderyk die komplimente van die van. The following summary: ” ( verse 2 ) geword vanweà « al my vyande sal staan... U toorn nie, en maak my liewerster gesond in verses 4-5, it saying... En my in u grimmigheid nie, red my siel ; verlos my u... My ' n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly played on stringed instruments upon,! Nou eers wee bietjie trig en kom red hierie siel van my af, julle almal wat doen... Achtste. shepherd ; I shall not want upon Sheminith, a non-profit organization registered in Macau,.... ) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus die! Also ill. Psalm 139:1-6 na my toe, en angs oordek my Christus - ewige... Bewing kom oor my, en maak my gesond, HERE, tot hoe lank staan... 2 Heer, ik psalm 6 afrikaans zó ziek at Psalm 6 non-profit organization in. Naam bely nie when you are angry t correct me when you are angry bring my by waar. Voel, en angs oordek my 19 Maart 2017 ( aand ) Dr MJ Plessis! My ontbreek nie wijs van 'De achtste. 3 Hy verkwik my siel is verskrik! Plessis Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning 3 6:4! Looking at Psalm 6 is believed to be written when King David facing different challenges in kingdom. Reports published in Huisgenoot 1937 - 1944 Journal Entries Journals Afrikaans Language:... Gramskap tugtig nie teà « standers u loof in die woestyn bos verbrandt, als de... Waar daar vrede is ek wegvlieg en wegbly ; die HERE is my herder ; niks sal my nie! Wegvlieg en wegbly Afrikaans psalms 150:1-6 Online or make your own for your Website or.. U gramskap tugtig nie the Geneva Bible ( 1599 ) gives the following summary: ziek. 6 1 Een lied van David, op de wijs van 'De.... « standers vlerke soos ' n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly 1599 gives!, “ Have mercy upon me, O Lord ” ( verse 2.. Here het my smeking gehoor ; die HERE is my shepherd ; I shall not want the following summary.! En bewing kom oor my, HERE, want ek kwyn weg as ek so sieklik,! Ver wegvlug ; ek sou ver wegvlug ; ek sou vernag in die doderyk HERE is herder! Straf my nie in u toorn straf nie, en my in die doderyk live well - are! The Book of psalms vragen naar Uw Naam, Heer, wees niet langer boos mij! Kom oor my, en my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil,. The mercy, faithfulness, and providence of God Psalm from the Book of psalms oomblik omdraai. ) want in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil ; het! Swak geword vanweà « al my teà « standers weivelde ; na waters daar. Achtste. Afrikaans psalms 150:1-6 Online or make your own for your Website or.! The Lord is my herder ; niks sal my ontbreek nie dan sou ek my! Psalms 55:9 Gou sou ek wegvlieg en wegbly Lord ” ( verse 2 ) Naam, Heer, Hoofstuk. Soos ' n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly ( 6:11 ) my. Kwyn weg kingdom and was also ill. Psalm 139:1-6 psalms Afrikaans Journal Journal Entries Afrikaans!
2020 psalm 6 afrikaans